KATOWICE - KRAKÓW Linia pośpieszna przez A4
GLIWICE - ZABRZE - KRAKÓW Linia pośpieszna

Bilety jednorazowe

 • Bilet normalny 17,00 zł 12,00 zł
 • Bilet z ulgą handlową 15,00 zł 6,00 zł uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia, dzieci do 4 lat - bezpłatnie (bez własnego miejsca)
 • Ulgowy 33% 8,04 zł Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 - w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Na podstawie wydanego zaświadczenia.
 • Ulgowy 37% 7,56 zł Dziecko powyżej 4 roku życia, Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką, Inwalida wojenny, Weteran działań wojennych poza granicami państwa
 • Ulgowy 51% 5,88 zł Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Kombatant
 • Ulgowy 78% 2,64 zł Straż graniczna - służba, Funkcjonariusz celno-skarbowy - służba, Policjant - służba , Żołnież Żandarmerii Wojskowej - służba, Żołnierz niezawodowy oraz osoby odbywające służbę wojskową w formie równorzędnej, Dzieci do 4 roku życia (z miejscem siedzącym), Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia), Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana
 • Ulgowy 95% 0,60 zł Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Przeowdnicy osób niewidomych, Opiekun Inwalidy wojennego I grupy
 • Ulgowy 100% 0 zł Straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych), Dzieci do 4 roku życia (bez miejsca siedzącego)

Bilety okresowe

 • Bilet TAM i POWRÓT* normalny 29,00 zł 20,00 zł
 • Bilet TAM i POWRÓT* ulga handlowa 26,00 zł 12,00 zł uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia
 • Miesięczny normalny 550,00 zł
 • Miesięczny 37% 346,50 zł Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką
 • Miesięczny 49% 280,50 zł Uczniowie (do 24 roku życia), Dzieci (Przedszkole)
 • Miesięczny 51% 269,50 zł Student (do 26 roku życia), Doktorant (do 35 roku życia), Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • Miesięczny 78% 121,00 zł Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia)

* Bilet TAM i POWRÓT - upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie.

Ulgi ustawowe honorowane na podstawie:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz.1138), aktualizacja (Dz.U. 2018 poz. 295)

Bilety jednorazowe

 • Bilet normalny 22,00 zł 15,00 zł
 • Bilet z ulgą handlową 19,00 zł 7,00 zł uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia, dzieci do 4 lat - bezpłatnie (bez własnego miejsca)
 • Ulgowy 33% 14,74 zł Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 - w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Na podstawie wydanego zaświadczenia.
 • Ulgowy 37% 13,86 zł Dziecko powyżej 4 roku życia, Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką, Inwalida wojenny, Weteran działań wojennych poza granicami państwa
 • Ulgowy 51% 10,78 zł Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Kombatant
 • Ulgowy 78% 4,84 zł Straż graniczna - służba, Funkcjonariusz celno-skarbowy - służba, Policjant - służba , Żołnież Żandarmerii Wojskowej - służba, Żołnierz niezawodowy oraz osoby odbywające służbę wojskową w formie równorzędnej, Dzieci do 4 roku życia (z miejscem siedzącym), Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia), Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana
 • Ulgowy 95% 1,10 zł Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Przeowdnicy osób niewidomych, Opiekun Inwalidy wojennego I grupy
 • Ulgowy 100% 0 zł Straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych), Dzieci do 4 roku życia (bez miejsca siedzącego)

Bilety okresowe

 • Miesięczny normalny 550,00 zł
 • Miesięczny 37% 346,50 zł Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką
 • Miesięczny 49% 280,50 zł Miesięczny ulgowy 49% ukryj szczegóły 244,80 plnUczniowie (do 24 roku życia), Dzieci (Przedszkole)
 • Miesięczny 51% 269,50 zł Student (do 26 roku życia), Doktorant (do 35 roku życia), Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • Miesięczny 78% 121,00 zł Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia)

Ulgi ustawowe honorowane na podstawie:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz.1138), aktualizacja (Dz.U. 2018 poz. 295)

Masz pytania?

Informacja pod numerem tel. 669 800 801 codziennie w godzinach od 9.00 do 22.00

Bądź na bieżąco

Jesteśmy na Facebooku, gdzie informujemy o zmianach w rozkładzie jazdy oraz innych rzeczach związanych z Twoją podróżą.