Departure times

Direction: KRAKÓW

KRAKÓW / MIASTECZKO STUDENCKIE AGH

Departure hours

TIME OF TRAVEL: A FEW MINUTES

0711b

0951

1301b

1721

1956bg

2231gp

0711b

1301b

1956bg

0951

1721

2231gp

Informations

b – does not run on 1st I, on the first day of Easter and on 25.XII
g – does not run on 24.XII

p – course by Katowice – Sądowa Dworzec

* the courses marked in purple are handled by the INTER  company

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
Informujemy, że od 29.07.2021 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku w Gliwicach w związku przebudową Placu Piastów. Nowy przystanek: Gliwice Dw. PKP, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (stanowisko 01).