Departure times

Direction: KRAKÓW

KRAKÓW / RONDO OFIAR KATYNIA

Departure hours

TIME OF TRAVEL: 10-15 MIN

0705b

0945

1255b

1715

1950bg

2225gp

0705b

1255b

1950bg

0945

1715

2225gp

Informations

b – does not run on 1st I, on the first day of Easter and on 25.XII
g – does not run on 24.XII

p – course by Katowice – Sądowa Dworzec

* the courses marked in purple are handled by the INTER  company

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
Informujemy, że od 29.07.2021 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku w Gliwicach w związku przebudową Placu Piastów. Nowy przystanek: Gliwice Dw. PKP, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (stanowisko 01).