Departure times

Direction: GLIWICE

KRAKÓW / MDA (POST NO D10)

THE STARTING STOP

Departure hours

TIME OF TRAVEL: 110 MIN

0530p

0810b

1310

1540bg

1815g

2050bg

0530p

1310

1815g

0810b

1540bg

2050bg

Informations

b – does not run on 1st I, on the first day of Easter and on 25.XII
g – does not run on 24.XII

p – course by Katowice – Sądowa Dworzec

* the courses marked in purple are handled by the INTER  company

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
Informujemy, że od 29.07.2021 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku w Gliwicach w związku przebudową Placu Piastów. Nowy przystanek: Gliwice Dw. PKP, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (stanowisko 01).