Godziny odjazdu

Kierunek KRAKÓW

KRAKÓW / RONDO OFIAR KATYNIA

Godziny odjazdu

CZAS PRZEJAZDU: 10-15 MIN

0705b

0945

1255b

1715

1950bg

2225gp

0705b

1255b

1950bg

0945

1715

2225gp

Legenda

b – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
g – nie kursuje w dniu 24.XII

p – kurs przez Katowice – Sądowa Dworzec

* kursy oznaczone kolorem fioletowym obsługuje firma INTER

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
Informujemy, że od 29.07.2021 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku w Gliwicach w związku przebudową Placu Piastów. Nowy przystanek: Gliwice Dw. PKP, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (stanowisko 01).