Godziny odjazdu

Kierunek GLIWICE

GLIWICE / DW. PKP, UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO (STANOWISKO 01)

PRZYSTANEK KOŃCOWY

Godziny odjazdu

CZAS PRZEJAZDU: 0 MIN

0720p

0955b

1455

1725bg

2000g

2235bg

0720p

1455

2000g

0955b

1725bg

2235bg

Legenda

b – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
g – nie kursuje w dniu 24.XII

p – kurs przez Katowice – Sądowa Dworzec

* kursy oznaczone kolorem fioletowym obsługuje firma INTER

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
Informujemy, że od 29.07.2021 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku w Gliwicach w związku przebudową Placu Piastów. Nowy przystanek: Gliwice Dw. PKP, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (stanowisko 01).