Departure times

Direction: KRAKÓW

KRAKÓW / MDA (POST NO D9)

FINAL STOP

Departure hours Tuesday-Thursday (2-4)

TIME OF TRAVEL: 0 MIN

0640

0840

1040

1240

1440

1640

1840g

2040g

2240g

0700b

0900b

1100b

1300b

1500b

1700b

1900bg

2100bg

0720b

0920b

1120b

1320b

1520b

1720bg

1920bg

2120bg

0740

0940

1140

1340

1540

1740g

1940g

2140g

0800b

1000b

1200b

1400b

1600b

1800bg

2000bg

2200bg

0820b

1020b

1220b

1430b

1620b

1820bg

2020bg

2220bg

0640

0720b

0800b

0840

0920b

1000b

1040

1120b

1200b

1240

1320b

1400b

1440

1520b

1600b

1640

1720bg

1800bg

1840g

1920bg

2000bg

2040g

2120bg

2200bg

2240g

0700b

0740

0820b

0900b

0940

1020b

1100b

1140b

1220b

1300b

1340

1420b

1500b

1540

1620b

1700b

1740g

1820bg

1900bg

1940g

2020bg

2100bg

2140g

2220bg

Departure hours Friday-Monday (5-1)

TIME OF TRAVEL: 0 MIN

0640

0810b

0940

1110b

1240

1410b

1540

1710bg

1840g

2010bg

2140g

0655b

0825b

0955b

1125b

1255b

1425b

1555b

1725bg

1855bg

2025bg

2155bg

0710b

0840

1010b

1140

1310b

1440

1610b

1740g

1910bg

2040g

2210bg

0725b

0855b

1025b

1155b

1325b

1455b

1625b

1755bg

1925bg

2055bg

2225bg

0740

0910b

1040

1210b

1340

1510b

1640

1810bg

1940g

2110bg

2240g

0755b

0925b

1055b

1225b

1355b

1525b

1655b

1825bg

1955bg

2125bg

0640

0710b

0740

0810b

0840

0910b

0940

1010b

1040

1110b

1140

1210b

1240

1310b

1340

1410b

1440

1510b

1540

1610b

1640

1710bg

1740g

1810bg

1840g

1910bg

1940g

2010bg

2040g

2110bg

2140g

2210bg

2240g

0655b

0725b

0755b

0825b

0855b

0925b

0955b

1025b

1055b

1125b

1155b

1225b

1255b

1325b

1355b

1425b

1455b

1525b

1555b

1625b

1655b

1725bg

1755bg

1825bg

1855bg

1925bg

1955bg

2025bg

2055bg

2125bg

2155bg

2225bg

Informations

g – does not run on 24.XII
b – does not run on 1st I, on the first day of Easter and on 25.XII
p – course to Gliwice by Katowice

2-4 – runs from Tuesday to Thursday
5-1 – runs from Friday to Monday

* the courses marked in purple are handled by the INTER  company

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
INFORMUJEMY, ŻE OD 28.04.2022 NASTĘPUJE ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKU W ZABRZU
NOWY PRZYSTANEK:  ZABRZE / PLAC DWORCOWY (pod estakadą)