Departure times

Direction: KATOWICE

KRAKÓW / LEROY MERLIN

Departure times Tuesday-Thursday (2-4)

TIME OF TRAVEL: 49 MIN

0546

0746

0946

1146

1346

1546

1746g

1946g

2146g

0606b

0806b

1006b

1206b

1406b

1606b

1806bg

2006bg

0626b

0826b

1026b

1226b

1426b

1626bg

1826bg

2026bg

0646

0846

1046

1246

1446

1646g

1846g

2046g

0706b

0906b

1106b

1306b

1506b

1706bg

1906bg

2106bg

0726b

0926b

1126b

1326b

1526b

1726bg

1926bg

2126bg

0546

0626b

0706b

0746

0826b

0906b

0946

1026b

1106b

1146

1226b

1306b

1346

1426b

1506b

1546

1626bg

1706bg

1746g

1826bg

1906bg

1946g

2026bg

2106bg

2146g

0606b

0646

0726b

0806b

0846b

0926b

1006b

1046b

1126b

1206b

1246

1326b

1406b

1446

1526b

1606b

1646g

1726bg

1806bg

1846g

1926bg

2006bg

2046g

2126bg

Departure hours Friday-Monday (5-1)

TIME OF TRAVEL: 49 MIN

0546

0716b

0846

1016b

1146

1316b

1446

1616bg

1746g

1916bg

2046g

0601b

0731b

0901b

1031b

1201b

1331b

1501b

1631bg

1801bg

1931bg

2101bg

0616b

0746

0916b

1046

1216b

1346

1516b

1646g

1816bg

1946g

2116bg

0631b

0801b

0931b

1101b

1231b

1401b

1531b

1701bg

1831bg

2001bg

2131bg

0646

0816b

0946

1116b

1246

1416b

1546

1716bg

1846g

2016bg

2146g

0701b

0831b

1001b

1131b

1301b

1431b

1601b

1731bg

1901bg

2031bg

0546

0616b

0646

0716b

0746

0816b

0846

0916b

0946

1016b

1046

1116b

1146

1216b

1246

 1316b

1346

1416b

1446

1516b

1546

1616bg

1646g

1716bg

1746g

1816bg

1846g

1916bg

1946g

2016bg

2046g

2116bg

2146g

0601b

0631b

0701b

0731b

0801b

0831b

0901b

0931b

1001b

1031b

1101b

1131b

1201b

1231b

1301b

1331b

1401b

1431b

1501b

1531b

1601b

1631bg

1701bg

1731bg

1801bg

1831bg

1901bg

1931bg

2001bg

2031bg

2101bg

2131bg

Informations

g – does not run on 24.XII
b – does not run on 1st I, on the first day of Easter and on 25.XII
p – course to Gliwice by Katowice

2-4 – runs from Tuesday to Thursday
5-1 – runs from Friday to Monday

* the courses marked in purple are handled by the INTER  company

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
INFORMUJEMY, ŻE OD 28.04.2022 NASTĘPUJE ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKU W ZABRZU
NOWY PRZYSTANEK:  ZABRZE / PLAC DWORCOWY (pod estakadą)