Cennik Kraków-Katowice

BILETY JEDNORAZOWE

Bilet normalny – rozwiń

Online: 15,00 PLN | Kasa: 16,00 PLN | Kierowca: 17,00 PLN
Bilet normalny.

Bilet z ulgą handlową – rozwiń

Online: 10,00 PLN | Kasa: 13,00 PLN | Kierowca: 15,00 PLN
Uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia, dzieci do 4 lat – bezpłatnie (bez własnego miejsca).

Ulgowy 33% – rozwiń

Online: 10,05 PLN | Kasa: 10,72 PLN | Kierowca: 11,39 PLN
Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Na podstawie wydanego zaświadczenia.

Ulgowy 37% – rozwiń

Online: 9,45 PLN | Kasa: 10,08 PLN | Kierowca: 10,71 PLN
Dziecko powyżej 4 roku życia, Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką, Inwalida wojenny, Weteran działań wojennych poza granicami państwa.

Ulgowy 51% – rozwiń

Online: 7,35 PLN | Kasa: 7,84 PLN | Kierowca: 8,33 PLN
Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Kombatant.

Ulgowy 78% – rozwiń

Online: 3,30 PLN | Kasa: 3,52 PLN | Kierowca: 3,74 PLN
Straż graniczna – służba, Funkcjonariusz celno-skarbowy – służba, policjant – służba, żołnierz żandarmerii wojskowej – służba, żołnierz niezawodowy oraz osoby odbywające służbę wojskową w formie równorzędnej, Dzieci do 4 roku życia (z miejscem siedzącym), Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia), Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana.

Ulgowy 95% – rozwiń

Online: 0,75 PLN | Kasa: 0,80 PLN | Kierowca: 0,85 PLN
Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Przeowdnicy osób niewidomych, Opiekun Inwalidy wojennego I grupy.

Ulgowy 100% – BEZPŁATNIE

Straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych), Dzieci do 4 roku życia (bez miejsca siedzącego).

BILETY OKRESOWE

TAM i POWRÓT normalny – rozwiń

Online: 28,00 PLN | Kasa: 30,00 PLN | Kierowca: niedostępne
Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

TAM i POWRÓT ulga handlowa – rozwiń

Online: 18,00 PLN | Kasa: 24,00 PLN | Kierowca: niedostępne
Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie, uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

Miesięczny normalny – rozwiń

Online: niedostępne | Kasa: 480,00 PLN | Kierowca: niedostępne
Bilet miesięczny, normalny.

Miesięczny 37% – rozwiń

Online: niedostępne | Kasa: 226,80 PLN | Kierowca: niedostępne
Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką.

Miesięczny 49% – rozwiń

Online: niedostępne | Kasa: 183,60 PLN | Kierowca: niedostępne
Uczniowie (do 24 roku życia), Dzieci (Przedszkole).

Miesięczny 51% – rozwiń

Online: niedostępne | Kasa: 176,40 PLN | Kierowca: niedostępne
Student (do 26 roku życia), Doktorant (do 35 roku życia), Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Miesięczny 78% – rozwiń

Online: niedostępne | Kasa: 79,20 PLN | Kierowca: niedostępne
Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia).

Sprzedaż biletów

online w serwisie www.bileteria-online.pl (dla każdego przystanku)
w kasach dworca MDA Kraków (brak sprzedaży u kierowcy)
w kasach dworca MDA Katowice, u kierowcy

bilety miesięczne – zamówienie biletu kierować na adres: biuro@bileteria-online.pl (tel. 697-000-900)

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2022

Ulgi ustawowe honorowane na podstawie: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz.1138), aktualizacja (Dz.U. 2018 poz. 295)