Cennik Kraków-Katowice

BILETY JEDNORAZOWE

Bilet normalny – Promocja – 12,00 PLN

Bilet normalny.

Bilet z ulgą handlową – Promocja – 6,00 PLN

Uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia, dzieci do 4 lat – bezpłatnie (bez własnego miejsca).

Ulgowy 33% – 8,04 PLN

Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Na podstawie wydanego zaświadczenia.

Ulgowy 37% – 7,56 PLN

Dziecko powyżej 4 roku życia, Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką, Inwalida wojenny, Weteran działań wojennych poza granicami państwa.

Ulgowy 51% – 5,88 PLN

Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Kombatant.

Ulgowy 78% – 2,64 PLN

Straż graniczna – służba, Funkcjonariusz celno-skarbowy – służba, policjant – służba, żołnierz żandarmerii wojskowej – służba, żołnierz niezawodowy oraz osoby odbywające służbę wojskową w formie równorzędnej, Dzieci do 4 roku życia (z miejscem siedzącym), Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia), Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana.

Ulgowy 95% – 0,60 PLN

Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Przeowdnicy osób niewidomych, Opiekun Inwalidy wojennego I grupy.

Ulgowy 100% – BEZPŁATNIE

Straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych), Dzieci do 4 roku życia (bez miejsca siedzącego).

BILETY OKRESOWE

TAM i POWRÓT normalny – Promocja – 20,00 PLN

Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

TAM i POWRÓT ulga handlowa – Promocja – 12,00 PLN

Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie, uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

Miesięczny normalny – 550,00 PLN

Bilet miesięczny, normalny.

Miesięczny 37% – 346,50 PLN

Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką.

Miesięczny 49% – 280,50 PLN

Uczniowie (do 24 roku życia), Dzieci (Przedszkole).

Miesięczny 51% – 269,50 PLN

Student (do 26 roku życia), Doktorant (do 35 roku życia), Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Miesięczny 78% – 121,00 PLN

Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia).

Zmiany w rozkładzie

GLIWICE-KRAKÓW
Informujemy, że od 29.07.2021 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku w Gliwicach w związku przebudową Placu Piastów. Nowy przystanek: Gliwice Dw. PKP, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (stanowisko 01).